Без образование, следващото поколение ще бъде принудено отново да си изкарва прехраната с просия и събиране на отпадъци.

Водени от мизерия или примамени от празни обещания, те са принудени да напуснат родината си.

В ромския квартал Факултета в София живеят приблизително 60 000 - 80 000 роми. По-голяма част  от тях нямат течаща вода или канализация. Сметището е дупка в средата на квартала, а дъждът превръща тесните улички в кални пързалки. Сградите са в лошо състояние и отоплението през студените зимни месеци идва от тенекиени печки.

Бедността се предава по наследство от едно поколение на друго, и не са много, тези които дори мисля за живота извън ромското гето.
Заобикалящата среда не вдъхновява нищо повече от просто съществуване.
В София, има хиляди деца от ромски произход, които са в риск от социално изключване. Те ходят на училище от време на време, като едва преминават в горен клас. Учебните резултати са слаби, защото родителите не виждат смисъл от образованието на децата или самите те не разполагат с уменията и способностите необходими да се поддържа посещамост.

Начално образование обикновено се получава лесно, но малцина ще продължат към професионално обучение. Момичетата често се оженят в тийнеджърските си години и младите мъже най-често се издържат посредством случайна или сезонна ниско платена работа.

За съжаление, без обучение, те в крайна сметка се издържат от просия, събиране на боклук или дори като проститутки и джебчии. Част от евопейските жертвите на трафик на хора прекарват детството си в българските ромски гета.