Семейството на пастор на Миро е пример за предаване на ценности на следващото поколение: Златка, дъщеря му е с професионално образование на сладкар, но сега работи в занималнята като учител.

Златка Александрова
Дъщеря на пастор Трайков, Златка е завършила преди няколко години професионално училище. Също така  в тяхната общност, тя е необичайно образована млада жена.
Златка започна помага на баща си в грижата за децата в църквата и сега работи по проекта.

Таня Трайкова
Съпругата на пастора, Таня, гарантира, че децата ще получат обяд и закуска. На практика, хола на семейство се е превърнал във втори дом за децата, тъй като малката църковна зала, която се помещава в двора на семейството все още не е напълно пригодна за занималнята.
Децата обичат Таня като собствена майка или леля. Тя гордо се хвали с всяка висока оценка или училищно постижение на децата.

Петя Трайкова
Племенницата на пастора е завършила гимназия и учи втора година “Управление на здравеопазването” в СУ - рядкост сред младите жени от ромски произход.
Петя е ангажирана в управлението на финансиите и деловодството на проекта.
През лятото на 2012 г., Църква Uusipesula от Турку, Финландия започна да проучва възможности да се помогне на българските роми.

Соня Ек се свързва с Хайди и Светослав Попови които са прекарали близо две години в София, работейки с пастор Трайков и неговата малка, ромска църква.
Заедно с п-р Трайков, те постигат съгласие, че целта е да се подкрепи образованието на ромските деца.

Септември 2013 започна следучилищната занималня. Работата се състоеше от следните елементи:
1. Подпомагане на децата с домашните и допълнителна помощ с уроците в училище.
2. Училищен транспорт, за да се гарантира, че децата посещават училище редовно.
3. Обяд и материална помощ, които са необходими за посещаването на училище (оборудване, облекло и т.н.).
В София семейството на пастор Трайков се ангажира с практическата работа:

Мирослав Трайков
Пастор на църква “Ветил” във Факултета, София.
Самият Миро има професионално образование на заварчик. Неговото желание да работи за образованието на децата идва от убеждението, че само инвестициите в образованието на децата могат да им помогнат да излезнат от омагьосания кръг на бедността.
Неговата молба за помощ е стимул за проекта и наред с другите си задължения,той помага на заминалнята ежедневно.

Не искаме нашите деца да просят по улиците на Европа. Tе трябва да имат бъдеще тук, където принaдлежат. "
- Мирослав Трайков