[ f ]
|  fi  |
|  en  |

ЗАВЕДИ МЕ НА УЧИЛИЩЕ Целта на този проект е да даде на  ромските деца възможност да се възползват в пълна степен от възможностите, които им предоставя българското образование и да им помогне да излязат от порочния кръг на необразованост и доживотна бедност.  Вместо това да им даде възможност за реализация чрез  добро професионално или висше образование и постоянен стремеж към усъвършенстване.