Надяваме се, че след десет години децата, които днес посещават занималнята ще бъдат в университет или друг вид ВУЗ, насърчавайки на други ромски деца да се стремят към по-добро бъдеще и да вярват в собствените си възможности.

Насърчавайки и подкрепяйки децата да посещават училище, подрастващото поколение има възможността да излезе от мизерията и да постигнат по-високи резултати в образованието си, работното си място и социалната си интеграция. Чрез позитивни примери омагьосаният кръг на бедност и негативното отношение към образованието ще бъдат пречупени в ромското общество.
Занималнята започна дейност през есента 2013 година.

Първата година тя донесе добри отзиви. В само два месеца след началото имаше няколко десетки семейства, които бяха готови да изпратят децата си в нея.
В допълнение, в края на учебната година на училищните постижения са се подобрили значително и мотивацията за образование е много по-висока.

Втората учебна година започва през есента на 2014 с включени 12 деца. Най-малките са във втори клас (7-8 годишни), най-големите са от по-горните класове в средното училище (14-15 годишни).

Промяната е възможна, ако вярваме в нея. Засятото днес ще донесе на плод след
10 или 20 години в бъдеще. "