Следучилищната знаималня на ромските деца функционира предимно благодарение на финансиране от Финландия
Даренията се събират от Fida International.

Средствата се използват за заплати на учителя и шофьора на занималнята. Също така за осигуряване на ежедневни обяд и закуска за децата и режийни разноски.
Средства за финансиране, необходими всеки месец са около 1250 евро.

Можете да дарите еднократно или месечно. Дори и едно малко месечно дарение има значение.


Първа инвестиционна банка

Титуляр: Фондация Съзидание

BIC: FINVBGSF

BGN IBAN: BG70FINV915012BGN083C3