Партньори:

Проектът “Заведи ме на училище” се координира от църква Uusipesula, Турку.
Практическата работа в София е поета от църква Bethel. Финансирането на проекта
се основава на дарения, които са събрани в сътрудничество с Fida International.
За повече информация по проекта се свържете с хората, отговорни за мисионерската
работа към църква Uusipesula:
Светослав Попов

Координатор за проекта и мисионерската работа в църква Uusipesula. Живее в Турку от 2010 г. насам.Tel.: 045 34 90 877
e-mail: svetoslav.popov@takemetoschool.org
Хейди Попова

Лице за контакт за проекта на църква Uusipesula във Финландия.
Тя е живяла в България 2009-2010 г., и със съпруга си Светослав, където е работила с църквата ръководена от Мирослав Трайков.

Tel.: 044 588 2243
e-mail: heidi.popova@vieminutkouluun.org